නොමිලේ වෛද්‍ය සහය

👨‍⚕️ විභාග සඳහා සුදානම් වන ඔබට ඇතිවන කායික මානසික ගැටලු විසඳගන්න නොමිලේ වෛද්‍ය උපදෙස් වෛද්‍ය ජීවන්ත ශංෂකගෙන් ලබාගන්න පුලුවන්.

👨‍⚕️ මෙම නොමිලේ සේවාව සෑම සතියේම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දෙදින තුල රාත්‍රී 9 සිට 10 දක්වා විවෘත වන අතර වෛද්‍ය ජීවන්ත හා සමබන්ධ වීමට එම වෙලාවන්හි දකුණු පස පහල කෙලවරේ දිස්වන කහ පැහැති බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

 [ BHMS (WBUHS) NIH (KOL) Gov.INDIA ]

 හා MCQclass.lk මඟින් කරන සමාජ සත්කාරයකි.

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003.