ඔබේ ප්‍රශ්නයට අදාල කරුන ක්ලික් කරන්න

ආයුබෝවන්,mcqclass සේවාව වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා.විභාග සඳහා හොඳ සුදානමක් ලබාගැනීමට ඔබේ ජංගම දුරකතනයෙන් හෝ පරිඝණකයෙන් mcqclass.lk වෙබ් ලිපිනයට පිවිස දවසේ ඕනෑම වෙලාවක බහුවරණ ප්‍රශ්නපත්‍ර සඳහා පිළිතුරු ලබාදුන්විට එවෙලේම ඔබට පිළිතුරුපත්‍රයේ ප්‍රතිඵල ලබාගන්න පුලුවන්.

MCQclass.lk පහසු  පියවර 3 විස්තර කරන වීඩියෝව බැලීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

කුපනයක් භාවිතා කිරීමට පෙර ඔබ සතුව වලංගු කූපන අංකයක් තිබිය යුතුයි.කුපනයකින් වට්ටම් ලබාගන්නා ආකාරය දැනගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 

ඔබේ සාමාජිකත්වයක් මිලදී ගැනීමේදී නිවැරදිව ගෙවීම් සිදුකර ඇත්නම් පැය 24 ඇතුලත ඔබේ සාමාජිකත්වය සක්‍රිය වනු ඇත.ඔබේ ඊමේල් ගිනුම සඳහා සක්‍රිය වී ඇති සියලු සාමාජිකත්වයන් ඔබට ගිණුම පිටුවෙන් හෝ ප්‍රශ්නපත්‍ර පිටුවෙන් බැලිය හැක.

සාමාජිකත්ව කල් ඉකුත් වූ විට එම සාමාජිකත්ව ඔබේ ගිනුමේන් මැකීයයි.නමුත් ඔබේ ගිණුම පිටුවට යාමෙන් ඔබ පිළිතුරු ලබාදුන් පරණ පිළිතුරුපත්‍ර සාමාජිකත්වය කල් ඉකුත් වුවත් බැලිය හැකියි.

මීට අමතරව ගැටලුවක් තිබේ නම් මෙම තිරයේ දකුණු පස පහල ඇති තැඹිලි පැහැ බොත්තම ක්ලික් කර අපව සම්බන්ධ කරගන්න.

“ඔබේ ගැටලුවට ඉහල ඇති තොරතුරු වලින් පිළිතුරක් නොලැබුනේ නම් අපව සම්බන්ධ කරගැනීමට තීරයේ දකුණුපස පහල කෙලවරේ ඇති තැඹිලි පැහති බොත්තම ක්ලික් කරන්න”

We are protected under Intellectual Property Act No.36 of 2003. Contact Us 076 666 0012